Contact • Colofon

Informatie en helpdesk bij voorkeur via email: info@rd4rekenen.nl
Indien nodig wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
Voor dringende assistentie kunt u bellen naar 06-53318477

© Stichting ALL, Woerden (KvK 30205985)
RD4 is een diagnostisch instrumentarium en is gevalideerd. Het is uitsluitend bedoeld voor diagnostisch onderzoek bij rekenproblemen.
RD4 mag alleen worden gebruikt door licentiehouders en in de vorm die nu beschikbaar is. Kopiëren van de opgaven en afbeeldingen is niet toegestaan. Gebruik van de inhoud van het programma en de pdf’s voor andere doeleinden schaadt de betrouwbaarheid van het instrumentarium en is eveneens niet toegestaan.

AVG en privacy:
RD4 voldoet aan de nieuwe AVG-regulering m.b.t. de privacy.  
Klik hier voor meer informatie.

Klachtenprocedure:
Heeft u een vraag, opmerking of klacht?
Klik hier.

Colofon

Deze applicatie is ontwikkeld met subsidie van OCW
projecten: PO/560021837 fase 1 (2016) en PO/560032300 fase 2 (2018)

Het programma RD4 is voorafgegaan door een vierjarig wetenschappelijk onderzoek van drs. Marie-José Bunck en drs. Els Terlien, ondersteund door dr. Mieke van Groenestijn, professor dr. Hans van Luit, dr. Sylke Toll en met medewerking van 130 rekenspecialisten en 329 kinderen.

De digitalisering van fase 1 en de uitbreiding van fase 2 van dit project werden gerealiseerd door:

Stichting ALL

www.allforall.nl
en

intraQuest

www.intraquest.nl

www.rd4rekenen.nl werd ontwikkeld door:

Mieke van Groenestijn
Marie-José Bunck
Els Terlien
Ruben IJzerman
Teun de Lange
Rafaël den Heijer
Luc Zeelenberg
Ilya Snijders
Sascha van der Meer
CYM Crea Computer

Met heel veel dank aan alle medewerkers

2016 / 2018 / 2020 / 2022