De cursus ‘Werken met RD4’ voor orthopedagogen (OG), psychologen (K&J) en SKJ.

Om verantwoord te kunnen werken met RD4 bieden wij professionalisering aan voor afgestudeerde academici en (HB)-ers (master) die geregistreerd zijn bij NVO, NIP of SKJ. De cursus is geaccrediteerd voor herregistratie en opleiding.
De eerstvolgende cursus start op 10 januari 2023. Tijd: 19:00 – 21:45. De cursus RD4 wordt online aangeboden. Er wordt gewerkt met groepen van maximaal 12 personen. Daarbij wordt tussentijds gewerkt met intervisiegroepjes, waar mogelijk op locatie.

Algemene informatie over de cursus is beschikbaar op de website van NVO en NIP.
Programma

Inschrijven voor deze cursus RD4 kan via het formulier dat is toegevoegd aan de algemene informatie.
Bij inschrijving voor de cursus RD4 gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Stichting ALL

Een succesvol voltooide cursus leidt tot certificering als RD4-rekenspecialist. Dat betekent dat u bekwaam bent in het doen van diagnostisch onderzoek naar ernstige rekenproblemen aan de hand van het instrumentarium RD4 en passende begeleiding voor een leerling kan opstellen en (laten) uitvoeren. Deze cursus is geaccrediteerd door NVO en NIP voor herregistratie (10 punten) en voor opleiding (20 punten).

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mieke van Groenestijn
projectleider RD4
telefoon: 06 53318477
email: mieke.vangroenestijn[at]kpnmail.nl

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
Nederlands Instituut van Psychologen