Uitgangspunten ERWD

RD4 onderschrijft de vijf uitgangspunten van het protocol ERWD (2011)
1. Functionele gecijferdheid
Het doel van goed rekenwiskunde-onderwijs is het ontwikkelen van functionele gecijferdheid.
2. Ontwikkeling van rekenwiskundige concepten als fundament
Het begrijpen van rekenwiskundige concepten is het fundament van een goede rekenwiskundige ontwikkeling.
3. Ieder kind is anders
Ieder kind bereikt de rekenwiskundige doelen op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.
4. Afstemming van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften
Een doorgaande rekenwiskundige ontwikkeling is het resultaat van een goede afstemming van het onderwijs op de ontwikkeling van de leerling.
5. Onderscheid tussen ernstige rekenproblemen en dyscalculie
Ernstige rekenwiskunde-problemen kunnen ontstaan als er onvoldoende afstemming wordt gerealiseerd tussen het onderwijs en de onderwijsbehoeften van de leerling.
Wij spreken van dyscalculie als ernstige rekenwiskunde-problemen ontstaan ondanks deskundige begeleiding en zorgvuldige pogingen tot afstemming. De problemen zijn hardnekkig.

Om rekenproblemen te kunnen analyseren stellen we ons de volgende vragen:
1. Hoe rekent de leerling?
2. Begrijpt de leerling de rekenkundige handelingen?
3. Hoe leert de leerling? Is het snel? Langzaam? Snel afgeleid? Rustig of onrustig? Hoe reageert de leerling tijdens de rekenles?
4. Kan de leerling de rekenkundige handelingen verwoorden en onthouden?
5. Hoe gebruikt de leerling rekenkundige handelingen in andere situaties dan tijdens de rekenles?
6. Is het onderwijs voldoende afgestemd op de ontwikkeling van de leerling?
7. Hoe groot is de achterstand? Is er sprake van een ernstig rekenprobleem? Kan er sprake zijn van dyscalculie?

Verder lezen

Van Groenestijn, M., Borghouts, C., & Janssen, C. (2011). Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie. BAO, SBO, SO.Assen: Van Gorcum.

Bunck, M., Terlien, E. & Van Groenestijn, M. (2017). Handelingsgerichte diagnostiek (RD4).  download

Van Groenestijn, M., Bunck, M-J. & Terlien, E. (2017). Lisa in Beeld met RD4 download
in Tijdschrift voor Remedial Teaching van de LBRT, 2017/04.

Van Groenestijn, M. (2015). Dyscalculie?  download
in Nieuw Archief voor Wiskunde, 5/16, juni 2015, pg. 88-92. Centrum Wiskunde & Informatica, Amsterdam.

Van Groenestijn, M., Bunck, M-J., & Terlien, E. (2022). Diagnostiek van rekenproblemen met RD4. Samenvatting validering.  download

Overzicht leerlijnen rekenen

Boswinkel, Nina, Buijs, Kees, & Klein Tank, Martin (2020). Digilijn rekenen. Leerlijnen groep 1 tot en met 6. Interactieve pdf-versie van de website. Amersfoort, SLO. download

Verdieping

Kroesbergen, Evelyn. (2018), Rekenen buiten de lijntjes. Inaugurele rede. download

Kroesbergen, Evelyn, (2018) Etiket dyscalculie zinloos?, in Didactief download

Ruijssenaars, A.J.J.M., Van Luit, J.E.H., Van Lieshout, E.C.D.M., & Kroesbergen, E.H. (2021). Handboek Dyscalculie en Rekenproblemen. Een dynamisch ontwikkelingsperspectief. Rotterdam: Lemniscaat

Ruijssenaars, Wied & Ruijssenaars-Elshoff, Cécile, (2021). Berekend! Van rekenproblemen tot dyscalculie. Niet geautomatiseerde basiskennis als centraal probleem. Antwerpen / ’s-Hertogenbosch: Gompel&Svacina.