Op deze pagina wordt het cursusaanbod van RD4 beschreven.

Er is een >>algemene cursus voor rekenspecialisten in het onderwijs<<. Deze cursus is toegankelijk voor remedial teachers, ambulant begeleiders, rekencoördinatoren, intern begeleiders, orthopedagogen en psychologen. Deze cursus is geaccrediteerd voor herregistratie door LBRT (50 punten) voor geregistreerde leden van de LBRT.

Er is ook een >>cursus voor academici en HBO (master) die geregistreerd zijn bij NVO (OG), NIP (K&J) of SKJ<< . Deze cursus is geaccrediteerd voor herregistratie (10 punten) en voor opleiding (20 punten).

Beide cursussen bestaan uit online bijeenkomsten met informatie en het uitvoeren van opdrachten in de eigen praktijk. Na succesvolle afronding ontvangen de deelnemers een certificaat.