Op deze pagina wordt het cursusaanbod van RD4 beschreven.

Er is een >>algemene cursus voor rekenspecialisten in het onderwijs<<. Deze cursus is toegankelijk voor remedial teachers, ambulant begeleiders, rekencoördinatoren en intern begeleiders. Deze cursus is geaccrediteerd voor herregistratie door LBRT (50 punten) voor geregistreerde leden van de LBRT.

Er is ook een >>cursus voor orthopedagogen en psychologen (academici en HBO (master)<< . Deze cursus is geaccrediteerd door NVO, NIP en SKJ voor herregistratie (10 punten) en voor opleiding (20 punten).

Beide cursussen bestaan uit online bijeenkomsten met informatie en het uitvoeren van opdrachten in de eigen praktijk. Na succesvolle afronding ontvangen de deelnemers een certificaat.

Een cursus op locatie voor een groep personen binnen een samenwerkingsverband is ook mogelijk. Neem voor informatie contact op via info@rd4rekenen.nl